Mediverstaan tarina

Mediverstaan tarina

Laadukasta ja turvallista kotisairaanhoitoa  

Mielessäni alkoi muutama vuosi sitten kyteä haave: haluan auttaa ikäihmisiä ja hoitoa tarvitsevia heidän kotonaan. Uskon lääkärinä ja omaisena, että kotona ihmisen on hyvä olla – turvallinen kotona asuminen on jokaisen oikeus.

Kun ihmiset elävät entistä pidempään, ikääntyvien potilaiden määrä erikoisairaanhoidossa on selvästi lisääntynyt. On hienoa, että yhä vanhempien potilaiden sairauksia pystytään hoitamaan, ja heidän sairaalasta kotiutumiseen ja kotona pärjäämiseen on satsattu paljon. 

Oman äitini sairastuessa havahduin kuitenkin siihen, kuinka monenlaista hoitoa ja tukea inhimillinen kotona asuminen vaatii. Äitini sairaus eteni vauhdilla, ja kaoottinen tilanne edellytti ripeää reagointia. Miten varmistettaisiin hänen turvallinen kotona asuminen? Mistä saisimme hänelle apua arkisiin askareisiin? Kuka katsoisi hänen lääkityksensä? Omaisena sain olla mukana suunnittelemassa äitini kotihoitoa, ja tätä nykyä se on erinomaisella tolalla. 

Monella keski-ikäisellä ystävällä ja sukulaisella on sama tilanne omien vanhempiensa kanssa. Ja usein välimatka hankaloittaa hoidon järjestämistä. Äitini sairastumisen myötä minulle syntyi tarve ja halu olla mukana kotiin vietävän hoidon ja turvallisuuden takaamisessa vanhukselle. Ajattelen, että erikoislääkärinä voisin jakaa osaamistani myös leikkaussalin ulkopuolella. 

”Äitini sairastumisen myötä minulle syntyi halu olla mukana kotiin vietävän hoidon ja turvallisuuden takaamisessa vanhukselle.”

En kuitenkaan kuvittele pärjääväni yksin. Minulle kävi jo urani alkuvaiheessa hyvin selväksi, että lääkärin työ on mitä suurimmassa määrin tiimityötä. Potilaan hoitamisessa tarvitaan motivoituneita ja ammattitaitoisia hoitajia, joita olen suureksi ilokseni löytänyt rinnalleni. Mediverstaalla haluan tarjota heille innostavan työympäristön, jossa heitä arvostetaan hoidon ammattilaisina ja ihmisinä. 

”Lääkärin työ on mitä suurimmassa määrin tiimityötä.”

Tätä toimintaa suunnitellessani olen saanut rinnalleni myös hienoja, samansuuntaisesti ajattelevia neuvonantajia. Menestyneitä bisnestyyppejä, jotka menevät sydän edellä. Olen tästä hyvin yllättynyt ja kiitollinen. Pitkäaikainen haaveeni on toteutumassa.

Markku Aarnio, erikoislääkäri ja yrityksen perustaja

Huolenpitoa kotiin
© 2024 Mediverstas
Yritysilme Eero Heikkinen · WWWW Design Maene · Valokuvat Pekka Rötkönen