Hoitosuunnitelma

Kaikki lähtee asiakkaan tarpeesta. Kartoitamme yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa, minkälaista hoitoa asiakas tarvitsee ja toivoo.

Tavoitteena on löytää ne palvelut, joilla taataan asiakkaan itsenäinen ja turvallinen kotona asuminen. Hoitosuunnitelman kulmakivenä on hoitajan tekemä arviointi asiakkaan päivittäisestä toimintakyvystä.

Lääkäri mukana hoidon suunnittelussa

Lääkäri osallistuu suunnitelman laatimiseen perehtymällä asiakkaan sairauksiin ja lääkitykseen aina tarpeen vaatiessa.

Meille on erityisen tärkeää seurata hoitosuunnitelman toteutumista ja tehdä siihen joustavasti tarvittavia muutoksia. Pidämme asiakkaan ja hänen läheisensä ajan tasalla toteuttamistamme palveluista ja suunnitelmaan tehdyistä muutoksista. 

Tarvitsetko kotihoidon palveluita? Asiantunteva lääkärimme ja hoitajatiimi auttavat!

Huolenpitoa kotiin
© 2022 Mediverstas
Yritysilme Eero Heikkinen · WWWW Design Maene · Valokuvat Pekka Rötkönen