Toimintatapa

Uskomme, että kotona on hyvä olla. Jos kotona ei voi olla turvallisesti ilman hoitoa, ammattitaitoiset hoitajamme auttavat.”

Periaatteenamme on, että hoitajillamme on aikaa jokaiselle asiakkaalle, ja häntä hoidetaan yksilöllisesti ja laadukkaasti. Hoitajatiimin osana toimiva lääkäri takaa kokonaisvaltaisen hoidon. Meille on tärkeää pitää tiiviisti yhteyttä omaisiin ja tukea heitä vanhuksen hoidossa.

Toimintatapoihimme kuuluu, että hoidamme vanhuksia ja hoitoa tarvitsevia yhdessä. Mediverstaan työntekijöitä yhdistää aito välittäminen asiakkaan hyvinvoinnista ja avoin vuorovaikutus asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Pidämme huolta työntekijöidemme osaamisesta jatkuvalla koulutuksella.   

Huolenpitoa kotiin
© 2024 Mediverstas
Yritysilme Eero Heikkinen · WWWW Design Maene · Valokuvat Pekka Rötkönen